A személyes adatok feldolgozásának alapelvei

Ez a dokumentum a személyes adatok feldolgozásának módszerét és célját írja le Schrödinger s.r.o., Hollého 12 949 01 Nitra, Slovakia, adószám: 56148003 szolgáltatónál (továbbiakban vagy mint „MI” vagy mint „üzemeltető”) továbbá a törvény által előírt egyébb információkat is hivatott közölni, beleértve az érintett jogaira vonatkozó információkat és azok gyakorlásának a módjára vonatkozó tájékoztatást.

A személyes adatok védelméről szóló (EU)2016/679-es rendelet (a továbbiakban „Rendelet”) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában, az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló jogszabály, amely védi az egyének alapvető jogait és szabadságát, különös tekintettel a személyes adatok védelmére.

A rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerint a „személyes adatok” kifejezés minden olyan információt jelent amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban „érintett”) vonatkozik.

„Feldolgozás” egy olyan művelet vagy műveletek összesége a személyes adatokkal melyek automatizált vagy akár nem automatizált módon történnek, mint például megszerzés, rögzítés, rendszeretés, strukturálás, tárolás, feldolgozás vagy módosítás, keresés, böngészés, felhasználás, biztosítás, továbbítás, terjesztés vagy továbbítással történő biztosítás, átrendezése vagy kombinálása, korlátozása, törlése vagy eltávolítása (a rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében).

A 12-es Cikk és a következők Előírások értelmében az értintettet tájékoztatni kell az adatkezelő adatkezelési tevékenységeiről és az érintett jogairól.

 1. MILYEN ALAPON DOLGOZHATJUK FEL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

A feldolgozás csak akkor és csakis abban az esetben engedélyezett, ha az alábbi feltételek legalább egyike teljesül:

 • az érintett hozzájárult a személyes adatainak egy vagy több konkrét céljából történő kezeléséhez
 • a feldolgozás szükséges a szerződés teljesítéséhez, melynek egyik fele az érintett személy , vagy hogy ha az érintett kérésére a szerződés megkötése előtt intézkedések történnek
 • a feldolgozás jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges,
 • az adatkezelés elkerülhetetlen, jogos érdekek érdekében szükséges, meleket az adatkezelő vagy harmadik fél igényel, kivéve ha ezek az érdekek felülmúlják az érintett érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságát, esetenként amikor a helyzet megköveteli a személyes adatok védelmét, külünösen akkor ha az érintett személy gyermek
 1. MI ABBAN AZ ESETBEN HA A SZEMÉLYES ADATOK NEM ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE

Személyes adatok feldolgozása esetén

 • annak a szerződésnek a megkötése vagy teljesítése, amelyben az Ön számára szükséges adatok megadásának elmulasztására került sor, ami azt vonja maga után hogy a szóban forgó szerződést nem tudjuk megkötni vagy teljesíteni. (pl. adásvételi szerződés megkötése a webáruházunkon keresztül)

3.     SZEMÉLYES ADATOK MEGSZERZÉSE

A következő személyes adatokat adja meg nekünk a leggyakrabban

 • elsősorban közvetlenül Öntől szerezzük meg, például a weboldalunkon keresztül történő kommunikáció során,
 • ha vevő szerepében van, ill. érdekli az árunk vagy a szolgáltatásaink,

 

 1. MILYEN A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA, MIRE SZOLGÁL A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA, MIÉRT TÁROLJUK A SZEMÉLYES ADATAIT?

Személyes adatait az üzemeltető által meghatározott speciális jogi előírások és célok alapján kezeljük:

 

Nyilvántartás kezelése

6. cikk 1. bekezdés c) pontjában foglalt általános adatvédelmi rendelet

Tt. 395/2002  számú törvény szerint a levéltárakról és a nyilvántartásokról valamint egyes törvény módosításáról a Szlovák köztársaság későbbi rendeleteivel módosítva

 

A SZlovák Köztársaság Belügyminisztériuma, egy másik felhatalmazott szervezetAz iratokat a nyilvántartások lejárta után 10 évig kell megőrizni
Számviteli dokumentumok feldolgozása

Tt. 431/2002 a számvitelről szóló törvény és ez módosításai,

Tt. 222/2004 a hozzáadottérték adóról és ennek módosításai,

Tt. 145/1995 az igazgatási díjakról és ennek módosításai

Tt. 40/1964 Polgári törvénykönyv és későbbi módosításai

Tt. 152/1994 a Szociális alapról és ennek kiegészítéei és módosításai

Tt. 595/2003 Jövedelemadóról és későbbi módosításai

Tt. 311/2001 Munka Törvénykönyv és módosításai

Tt. 583/2004 a területi önkormányzat költségvetési szabályairől és annak későbbi rendeletei és módosítása

adóhivatal10 év
Panaszkezelés

6. cikk 1. bekezdés c) és e) pontjai Általános adatvédelmi rendelet

Tt. 9/2010 a panaszról, a Szlovák Köztársaság későbbi rendeleteivel módosítotva

Rendészeti hatóság,

Más illetékes, állami hatóság

5 évvel a szolgálat megszünése után
Az érintettek jogainak gyakorlásaA személyes adatok kezelése megengedett a 6. cikk 1. bekezdés c) pontja szerint  összhangban az Európai parlament és tanács (EÚ) 2016/679 -es Tt.15-22 cikk és a 34 cikk alapján az egyének személyes adatának feldolgozásáról és ennek védelméről. cikk Államigazgatási,  bekezés közhatalmi és közigazgatási szervek és a vonatkozó jogszabályok szerintA kérelem feldolgozásától számított  év
WebáruházA 6.cikk 1. bekezdésének b) pontja alapján és az általános rendelet 2016/679 alapján a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában történő védelemrőlfutárcégek10 év
Kívánság listaA regisztrált vásárlónak van lehetősége a kiválasztott árut az ún. kívánsáý´glistára helyezni, jogos érdek a 6. cikk 1. bekezdés f) pontja szerintfutárcégek30 nap
FelfeléA vásárló kosarának tartalma /vagy adott webáruházban már megvásárolt áruk alapján  a vevőnek a megrendelés végén ( a fizetési résznél) megjelenik a kereskedő által javasolt árú a következő vásárláshoz / jogos érdek 6. cikk 1. bekezdés f) pontja szerintfutárcégekNem használunk sütiket az eladások megjelenítéséhez – meghatározzuk az „upsell” termékek listáját függetlenül az ügyfél kosarában lévő árútól
Ügyfélszámla létrehozásaA 6. cikk 1. bekezdés és az általános rendelet (EÚ) 2016/679 alapján a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásárólFutárcégek, közvetítők10 év

 

 1. KIK A SZEMÉLYES ADATOK ÁTVEVŐI ?

A kedvezményezettek kategóriája: állami és közigazgatási szervek, helyi önkormányzatok, a Társaság honlapjának kezelője, könyvvizsgáló, ügyvéd, közvetítők (számlaviteli kérdések), informatikai menedzsmentet és támogatást nyújtó vállalatok, indokolt esetben bíróság és bűnüldöző hatóságok közvádas eljárások esetén.

 1. „Sütik“ weboldalunkon

A sütik apró szöveges fájlok, amelyek javítják a weboldal használatát, pl. azáltal, hogy lehetővé teszi a korábbi látogatók azonosítását a felhasználói környezetbe való bejelentkezéskor, emlékezteti a látogatót a választására amikor új ablakot nyit, méri az oldal forgalmát valamint követi az oldal felhasználási módják a javítások érdekében.  A mi oldalunk sütijei a látogatók számát, a webhelyen töltött átlagos időt, a megtekintett oldalak számát felügyeli. A böngésző beállításának segítségével bármikor megakadályozhatja ezeknek a fájloknak az eszközre való mentését. A böngészője beállításai a § 55 Az elektronikus hírközlési törvény 5. bekezdése értelmében Ön beleegyezését adta a sütik weboldalunkon történi használatához.

 1. Személyes adatok közzététele

Személyes adatokat nem teszünk közzé.

 1. Automatizált egyéni döntéshozatal

A személyes adatokat nem hasunálják automatizált egyéni döntéshozatalhoz, beleértve a profilalkotást is.

 1. A Személyes adatok átadása az európai unión kívül

A személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe történő továbbítására nem kerül sor.

 1. TITOKTARTÁS

Biztosítani szeretnénk Önt, hogy alkalmazottaink és munkatársaink, akik a személyes adatait feldolgozzák, kötelessek megőrizni a személyes adatok titkosságát. Ugyanakkor ez a titoktartás a velünk fennálló szerződéses kapcsolatok lejárta után is érévnyes.

 1. SZEMÉLYES ADATBIZTONSÁG

Személyes adatai biztonságban vannak nálunk. Megfelelő technikai és szerves intézkedéseket vezettünk be a jogosulatlan hozzáférés és a személyes adatokkal val<o visszaélés megakadályozása érdekében. Nagyon fontos számunkra a személyes adatok védelme. Ezért nemcsak rendszeresen ellenőrizzük a biztonságukat, hanem folyamatosan javíjuk a védelmüket. Igyekszűnk lépés  tartani és olyan biztonsági intézkedéseket alkalmazni, amelyek elegendő biztonságot nyújtanak a technikai inovációk jelenlegi állására tekintettel. A megtett biztonsági intézkedéseket rendszeresen frissítjük.

 1. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

Hozzájárulás visszavonása – azokban az esetekben, amikor az Ön személyes adatait az Ön belegyezése alapján kezeljük, joga van bármikor visszavonni ezt a hozzájárulást. A hozzájárulást elektronikus úton a megadott e-mail címen keresztül, vagy írásban az üzemeltető székhelyére küldött levelében tudja visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok feldolgozásának jogszerűségét, melyeket az alapján feldolgoztunk Önről. Ennek ellenére Önnek bármikor jogában áll tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen.

Hozzáférési jog –  Önnek jogában áll a nálunk rendelkezésre álló, Ön személyét érintő személyes adatok másolatának lekérésére, valamint bármikor informálódhat arról, hogy miként használjuk ezeket. A legtöbb esetben a személyes adatait írásban, levél formájában osztjuk meg Önnel, hacsak nem igényel más módot az adatok megadására. Ha a következő információkat elektronikus úton igényelte, akkor azt elektronikus úton is kapja meg, amennyiben ez technikailag lehetséges.

Helyesbítéshez való jog – ésszerű lépéseket teszünk az Önnel kapcsolatos információk pontosságának, teljességének és iődszerűségének biztosítása érdekében. Amennyiben úgy gondolja, hogy a rendelkezésünkre állól információk pontatlanok, hiányosak vagy esetleg elavultak, kérjük, kérjen  minket ezen információk módosítására, frissétésrére vagy kiegészítésére.

Törlés joga (felejtés joga) – Önnek jogában áll kérni minket, hogy töröljük személyes adatait, abban az esetben például ha az Önről szerzett személyes adatokra már nincs szükség, amennyiben ezek bizonyítottan indokolatlanná válnak és már nem szükségesek a feldolgozásuk eredeti céljának teljesítéséhez. A jogát azonban minden releváns körülmény fényében értékelni kell. Bizonyos esetekbe azonban kérését nem tudjuk teljesíteni, amennyiben jogi és szabályozási kötelezettségeink vannak.

Az adatkezelés korlátozásának joga – bizonyos körülmények között jogosult felkérni minket, hogy hagyjuk abba a személyes adatok használatát. Ilyen eset lehet például ha úgy gondolja, hogy az Önről tárolt személyes adatok pontatlanok lehetnek, vagy amikor úgy gondolja, hogy már nem kell felhasználnunk a személyes adatait.

Adattovábítási jog – bizonyos körülmények között joga van kérni minket, hogy az Ön által megadott személyes adatait továbbítsuk az Ön által meghatározott harmadik félnek. A adattovábítási jog azonban csak azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az Önnel kötött szerződés során az Ön beleegyezésével szereztünk.

Ellenvetés joga – joga van kifejezni nemtetszését az egyes adatkezelési módszereinket illetően. Amennyiben nincs jogos okunk az adatok további feldolgozására és Ön tiltakozni fog a feldolgozás ellen, akkor nem kezeljük tovább a személyes adatait.

Panasz benyújtásának joga

 

Amennyiben panaszt szeretne benyújtani a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, ideértve a fenti jogok gyakorlását is, akkor lépjen velünk kapcsolatba elektroniku úton a [email protected] e-mail cím segítségével, vagy a dokumentoum fejlécém található elérhetőségeken. Minden javaslatot és panaszt kellő odafigyelésel vizsgálunk felül. Továbbá Önnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti szervnél is, amely a magyarországi Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál.

Kérésére 30 napon belül ingyenesen válaszolunk. Bonyolult esetekben vagy nagyszámú kérelmek elbírásála esetén jogosultak vagyunk további 60 nappal meghosszabítani ezt az időszakot. Amennyiben ez a helyzet áll fenn, tájékoztatjuk Önt a felmerült okoról.

Ismételt kérés esetén jogosultak vagyunk elfogadható adminisztációs díjt felszámítani amely a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.